Konferencja: 100-lecie niepodległości Polski

509

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii ze wszystkich typów szkół i etapów nauczania na konferencję „100-lecie niepodległości Polski”, która odbędzie się 4 października, w godzinach 13.00–17.00. Celem konferencji jest zainspirowanie nauczycieli do organizowania obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w swoich szkołach.

 

W programie:

Druga Rzeczpospolita – historia nie(dop)owiedziana. Kilka refleksji o „złotej epoce”
Wykład stanowi próbę spojrzenia na bilans II RP z perspektywy „mikroskali” – życia codziennego, niejako „oddolnego”, odległego od „wielkiej polityki”, globalnych sporów i dyskusji.
dr hab. Tomasz Sikorski, historyk, politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Pracowni Historii Idei i Ruchów Politycznych, autor kilkudziesięciu książek (w tym redaktor prac zbiorowych), wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, członek rad naukowych i redakcji periodyków, laureat nagród, m.in.: Nagrody im. Oskara Haleckiego „Książka Historyczna Roku”, Nagrody Klio, Nagrody Fundacji im. Romana Dmowskiego, Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego „Dzieło 2017”. Nominowany do Nagrody Historycznej tygodnika „Polityka”, stypendysta Polonia Aid Foundation Trust. 

Przełomowe wydarzenia historyczne w edukacji szkolnej – przykład roku 1918
dr hab. Małgorzata Machałek
, prof. US, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się badaniami nad historią najnowszą oraz dydaktyką historii, Prezes Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów.

Prezentacja pakietu edukacyjnego „Ojcowie niepodległości”
dr Zofia Fenrych, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie

A to Ci historia… Przykłady dobrych praktyk – kształcenie postawy patriotyzmu w szkole
Beata Kłosowska – nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 48 Krzysztof Perłowski – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 48

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia IV/3.

Termin konferencji:
4 października 2018 r., godz. 13.00–17.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 71-793 Szczecin
sala konferencyjna