Konferencja: Działania szkoły na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle różnic socjalnych

733

Zapraszamy Państwa 15 kwietnia, w godzinach 14.00–17.30, do udziału w konferencji online „Działania szkoły na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle różnic socjalnych”, podczas której przybliżone zostaną sposoby na przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym na tle różnic socjalnych w środowisku szkolnym.

Nauczanie zdalne jeszcze mocniej uwypukliło różnice socjalne pomiędzy uczniami i uczennicami.  Podczas konferencji poddane zostaną refleksji różne odcienie dyskryminacji oraz grup, które są nią dotknięte. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się ze sposobami jej przeciwdziałania.

Program konferencji:
14.00–14.10 – Otwarcie konferencji
14.10–15.00 – Dyskryminacja na tle różnic socjalnych – mechanizmy powstawania, reagowanie, przeciwdziałanie, Małgorzata Jonczy-Adamska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
15.00–15.20 – Projekty skierowane do młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem, Agnieszka Misztak, kierownik Biura Polityki Rodzinnej i Senioralnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
15.20–16.00 – Wolontariat – równi w pomaganiu, Anna Biały, Katarzyna Michałek, Stowarzyszenie POLITES
16.00–16.45 – Dyskryminacja młodzieży romskiej. Rola asystentów edukacji romskiej, Agnieszka Caban, Fundacja W Stronę Dialogu
16.45–17.30 – GoścINNOŚĆ – obcy/inny w grupie rówieśniczej. Ostrzeżnik dla nauczycieli – Weronika Fibich, Ośrodek Teatralny KANA
17.30–17.40 – Podsumowanie konferencji

Termin: 15 kwietnia, godz. 14.00–17.40
Prelegentki: Anna Biały, Agnieszka Caban, Weronika Fibich, Małgorzata Jonczy-Adamska, Katarzyna Michałek, Agnieszka Misztak
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/18.

Informacje o prelegentkach

Małgorzata Jonczy-Adamska – psycholożka, pedagożka, trenerka równościowa i antydyskryminacyjna. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, trenerka w projekcie systemowym wdrażającym System Ewaluacji Oświaty. Autorka projektów i scenariuszy zajęć dotyczących równości i różnorodności, adresowanych do różnych grup zawodowych i społecznych. Współautorka raportu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego i M. Starnawskiego (2015)

Agnieszka Misztak – kierownik Biura Polityki Rodzinnej i Senioralnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Anna Biały, Katarzyna Michałek – specjalistki ds. wolontariatu, Stowarzyszenie POLITES

Agnieszka Caban – kulturoznawczyni, animatorka kultury, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, programów społecznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku). Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. Romowie – Przewodnik. Historia i kultura (2009), Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu (2014), Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008–2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010–2015). Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” ( 2009-2020). Kierownik oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017–2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu

Weronika Fibich – pracuje na pograniczu sztuk performatywnych, reportażu i dokumentu. Reżyserka akcji teatralnych/performatywnych, artystka interdyscyplinarna, twórczyni filmów dokumentalnych i licznych projektów artystycznych. Związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana (od 1998 roku). Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, wykluczenia, pamięci i tożsamości.