Konferencja „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny”

425

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny” zorganizowanej we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych, która odbędzie się online 4 czerwca, w godzinach 9.00–13.00.

Ramowy program konferencji

9.00– 9.15 – Powitanie uczestników, prezentacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych, mgr Elżbieta Przerwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych

9.15–10.00 – Wykład inauguracyjny: Pierwiastki w profilaktyce, wczesnej diagnostyce i leczeniu nowotworów, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, Pomorski Uniwersytet Medyczny

10.00–10.30 – Postępowanie profilaktyczno-diagnostyczne w raku jelita grubego – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak, Pomorski Uniwersytet Medyczny

10.30–11.00 – Bioaktywne składniki żywności – dr hab. inż. Edyta Balejko, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

11.00–11.30 – Mikrobiom a choroby nowotworowe – dr n. med. Tomasz Gromowski, Uniwersytet Jagielloński

11.30–12.00 – Wpływ warunków technologicznych procesu wędzenia na zawartość kancerogennych węglowodorów policyklicznych w produktach wędzonych – prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

12.00–12.30 – Nowoczesne technologie wykrywania mutacji związanych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory, dr n. med. Wojciech Kluźniak, Pomorski Uniwersytet Medyczny

12.30 –13.00 – Odpowiedzi na pytania zadawane prowadzącym podczas konferencji

13.00 – Zakończenie konferencji – Elżbieta Przerwa, Zdzisław Nowak

Konferencja online „Genetyka – wspieranie edukacji w programowaniu zdrowia współczesnej rodziny”
Termin: 4 czerwca, godz. 9.00–13.00
Koordynator: Zdzisław Nowak
Ramowy program do pobrania: PDF

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/22.