Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju

654

Serdecznie zapraszamy 12 stycznia nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję „Inspiruję do nauki i rozwoju”, współorganizowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, której celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie uczniów we współczesnym świecie.

Program konferencji*:
grupa A
09.30–10.15 rejestracja
10.15–12.00 sesja warsztatowa
12.00–12.30 przerwa kawowa
12:30–14:30 sesja wykładowa

grupa B
09.45–10.30 rejestracja
10.30–12.30 sesja wykładowa
12.30–13.00 przerwa kawowa
13:00–14.45 sesja warsztatowa

*Każda osoba bierze udział w sesji wykładowej i jednych warsztatach (wybranych spośród kilku propozycji).

SESJA WYKŁADOWA

Jak uczyć efektywnego uczenia się?
Podczas wykładu zostaną zaprezentowane dwa proste podejścia: nielinearność – jako forma organizowania informacji oraz polisensoryczność – jako przepis na efektywne uczenie się.
Prowadzenie: Agata Baj 

Jak wzmacniać kompetencje społeczne u swoich uczniów?
Podczas wykładu zostaną omówione sposoby pracy nad wybranymi kompetencjami w praktyce szkolnej, pomysły na aktywności rozwijające, sposoby na doskonalenie pracy w grupie i wzmacnianie umiejętności, które pomogą uczniom odnaleźć się w rzeczywistych sytuacjach życiowych.
Prowadzenie: Kamil Cyganik

 Jak rozbudzić dziecięcą ciekawość w szkole?
Jak przygotowywać ciekawe, angażujące uczniów lekcje w zgodzie z podstawą programową i wymaganiami szkoły? Jak uczyć samodzielnego dochodzenia do wiedzy? Podczas wykładu uczestnicy poznają Metodę Pytań i Doświadczeń, autorską aktywną metodę pracy z dziećmi wypracowaną przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Prowadzenie: Joanna Gulczyńska 

SESJA WARSZTATOWA

Ile wody mieści się w wazonie? Pomysły na ciekawe lekcje matematyki (rejestracja zamknięta)
Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki? Wystarczy pokazać, że matematyka jest kluczem do rozumienia otaczającego świata, a jej nauka może być łatwa i przyjemna. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak w ciekawy i badawczy sposób wprowadzać na szkolnych lekcjach podstawowe pojęcia matematyczne, a także jak uczyć dzieci korzystać z wiedzy matematycznej w codziennym życiu. Jak projektować działania uczniów, bazując na schemacie: hipoteza – doświadczenia – wnioski?
Prowadzenie: Edyta Kabat
*Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 Jak działa wyszukiwarka internetowa? Pomysły na lekcje dotyczące programowania i nowych technologii

Jak w ciekawy i przystępny sposób wyjaśnić najmłodszym uczniom działanie technologicznych rozwiązań, z którymi stykają się na co dzień? Jak projektować szkolne lekcje, aby wzmacniać kompetencje cyfrowe? Jak przy wykorzystaniu prostych i łatwo dostępnych materiałów wytłumaczyć, czym jest algorytm i na czym polega programowanie? Podczas warsztatów uczestnicy wezmą udział w różnych aktywnościach i sprawdzą, jak można łączyć świat technologii i szkolnej klasy.
Prowadzenie: Konrad Gadzina
*Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?
Jak w ciekawy sposób wyjaśnić uczniom działanie procesów, które w naturze zajmują wiele lat? Jak wykorzystać popularne wśród dzieci bajki do wytłumaczenia roli zwierząt i ekologii? W czasie warsztatów uczestnicy poznają gry i ćwiczenia pozwalające symulować zjawiska ewolucyjne oraz ekologiczne. Przetestują wybrane z nich oraz sami spróbują zaprojektować własny model do zastosowania w czasie prowadzonych przez siebie lekcji.
Prowadzenie: Grzegorz Skórzewski
*Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Jak rozmawiać z uczniami o emocjach? (rejestracja zamknięta)
Jak skutecznie korzystać z informacji przekazywanych poprzez emocje? Dziecko uczy się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje, jednak nie zawsze potrafi znaleźć właściwy i społecznie akceptowany sposób radzenia sobie zarówno z uczuciami przyjemnymi, jak i nieprzyjemnymi. Podczas warsztatów nauczyciele zastanowią się: jaką informację przekazują nam emocje uczniów? Jak ją odczytać, by im pomóc? Jak wesprzeć ich w rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami?
Prowadzenie: Natalia Suchorska
*Warsztaty rekomendujemy dla nauczycieli wychowawców. 

Konferencja: Inspiruję do nauki i rozwoju
Termin: 12 stycznia 2019 r.
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
Forma bezpłatna

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem:
https://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/zapisy-na-konferencje/