Konferencja: Integracja dla edukacji

638

Jako lokalni partnerzy serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję „V edycja integracji dla edukacji”. Patronat honorowy nad cyklem konferencyjnym objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Tematyka V edycji cyklu „Integracja dla edukacji” będzie się koncentrowała wokół efektywnej realizacji Rozporządzenia z 25 sierpnia 2017 roku na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Naszym celem jest wskazanie skutecznych rozwiązań, pokazanie dobrych praktyk i przedstawienie nowoczesnych narzędzi, które skutecznie wspierają pracę nauczycieli i wychowawców w realizacji celów tego rozporządzenia.

Termin i miejsce konferencji:
29 maja 2018 r.
Technopark POMERANIA, Budynek F2, ul. Cyfrowa 4, Szczecin

Więcej informacji organizacyjnych znajdą Państwo na stronie: http://akademiabambino.pl/347;v-edycja-integracja-dla-edukacji.