Konferencja naukowo-dydaktyczna „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące młodzieży”

657
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają na konferencję naukowo-dydaktyczną „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące młodzieży”, podczas której specjaliści oraz członkowie i członkinie Koła Naukowego Młodzieży „Young Power” podzielą się wiedzą na temat aktualnych zjawisk, w które uwikłana jest młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju  psychoseksualnego, emocjonalnego i społecznego. 
Wydarzenie odbędzie się w siedzibie ZCDN-u, 10 czerwca w godzinach: 14.00–17.30, a jego głównym celem jest prezentacja współczesnych wymiarów funkcjonowania młodzieży, a także eliminowanie uprzedzeń i stereotypów o dorastających.

Ramowy program konferencji:

14.00–14.15 – Otwarcie konferencji

14.15–15.15Nic o nas bez nas – współczesne oblicza młodzieży – studenci i studentki Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży „Young Power” przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

15.15–16.15 Jak wspierać rozwój psychoseksualny młodzieży w szkole? Jak słuchać młodych, by do nas mówili – Maja Wencierska, Pracownia Inspiracji i Rozwoju Cognitivo

16.15–17.15 Oblicza zaangażowania młodzieży. Jak uchwycić żywioł? – dr Małgorzata Mikut, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

17.15–17.30 – Podsumowanie konferencji

Informacje o prelegentkach:

Maja Wencierska – psycholożka, seksuolożka, coach, certyfikowana trenerka biznesu, wykładowca, biegła sądowa w dziedzinie psychologii. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Jest Certyfikowanym Praktykiem Metody Kids’ Skills. Pracuje w nurcie ACT (terapii akceptacji i zaangażowania). Prowadzi warsztaty i  praktykę psychologiczną wspierając dzieci, młodzież, dorosłych, osoby LGBT+ w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, doskonalenia kompetencji osobistych, zawodowych oraz wychowawczych.

Dr Małgorzata Mikut – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka wielu publikacji z zakresu funkcjonowania młodzieży w różnych kontekstach, wymiarach i obszarach, w tym książki Gimnazjum jako miejsce kształtowania orientacji życiowych młodzieży wiejskiej. Między stagnacją a emancypacją. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja naukowo- dydaktyczna „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące  młodzieży”

Termin: 10 czerwca, godz. 14.00–17.30

Miejsce:  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna

Forma bezpłatna

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/23.

Link do platformy, na której odbędzie się transmisja konferencji dla osób, które nie mogą uczestniczyć w niej stacjonarnie, zostanie rozesłany pocztą e-mail.