Konferencja online: Stop patotreściom. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w czasie pandemii

432

Przemoc i agresja, które były doświadczeniem szkolnym wielu uczennic i uczniów, nie zniknęły wraz z nauczaniem zdalnym. Izolacja jeszcze mocniej pogłębiła ten problem i przeniosła patologiczne zachowania do świata wirtualnego, w którym dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu – również z uwagi na konieczność uczestniczenia w nauce zdalnej.  Podczas konferencji poddane zostaną refleksji różne problemy związane z patotreściami oraz przemocą w internecie, uczestnicy , między innymi, poznają sposoby na przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i jej wzmożonym objawom podczas pandemii.

Program konferencji
14.30–14.45 – Otwarcie konferencji
14.45–15.30 – Fenomen patostreamerów – psychospołeczne czynniki wpływające na aktywności twórców i odbiorców patostreamów, Joanna Flis
15.30–16.15 – Widzieć więcej to móc zapobiegać cierpieniu, Renata Breszka
16.15–16.45 – Cyberbezpieczni i cyberodpowiedzialni, Michał Sroka
16.45–17.30 – Przyjdź i powiedz mi. Od empatii do zaufania, Renata Majewska

Konferencja online: Stop patotreściom. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w czasie pandemii
Termin: 21 maja, godz. 14.30–17.30
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/30.

Informacje o prelegentach
Renata Breszka – kierowniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czersku.
Joanna Flis – doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Magister psychologii, certyfikowana specjalistka Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (certyfikat PARPA 1455). Certyfikowana neuroterapeutka ISNR. Członkini Nadzwyczajna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Magister psychopedagogiki, magister pedagogiki prewencji patologii i zagrożeń społecznych. Ukończyła studia I stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej. Od kilku lat zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat psychologii i psychoterapii. Autorka licznych artykułów i opracowań.
Renata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. wychowania w ZCDN-ie.
Michał Sroka – Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście.