Konferencja online „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”

1005

„Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”.

(Frank Smith).

W polskich szkołach uczy się ponad 57 tysięcy cudzoziemców. Ich liczba corocznie wzrasta. Podczas naszej konferencji poznają Państwo sposoby pracy z uczniem niepolskojęzycznym, uwzględniające aspekt psychologiczny oraz  prawny.

Program konferencji „Uczniowie niepolskojęzyczni w polskiej szkole”

Program konferencji:

15.00–15.15 – Otwarcie konferencji

15.15–16.00 – Jak przeżyć dwujęzyczność?  Dziecko – rodzina – szkoła – szanse i wyzwania,
dr Anna Mróz

16.00–16.45 – Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole – prawo i praktyka, Joanna Majchrzak

16.45–17.30 – Wykorzystanie tekstów reklamowych w nauczaniu frazeologii dziecka obcojęzycznego
w szkole
, dr Anna Szyntor-Bykowska

Termin: 24 lutego, godz. 15.00–17.30

Prelegenci: Joanna Majchrzak, dr Anna Mróz, dr Anna Szyntor-Bykowska

Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/16.

Informacje o prelegentach

Joanna Majchrzak – nauczycielka dyplomowana, ukończyła studia magisterskie z nauczania początkowego na Uniwersytecie Szczecińskim oraz podyplomowe dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

dr Anna Mróz – językoznawczyni, dydaktyczka języka polskiego i rosyjskiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie. Jako ekspertka w dziedzinie dwu- i wielojęzycznego rozwoju dzieci prowadziła liczne projekty, seminaria i szkolenia dla rodziców i przedszkoli. Przez dwa lata sprawowała opiekę merytoryczną nad 15 niemieckimi przedszkolami wprowadzającymi język polski na Pomorzu Przednim w ramach projektu „Język Sąsiada”. Zasiada w zarządzie organizacji pożytku publicznego SprachCafé Polnisch e.V. – Polska Kafejka Językowa.

dr Anna Szyntor-Bykowska – językoznawczyni, nauczycielka dyplomowana języka polskiego. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego jako obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Szkole Języka Polskiego dla Cudzoziemców „Polish is my love”. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego.