Konferencja: Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych szkoły

380

Zapraszamy do udziału w konferencji online „Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych szkoły”, która odbędzie się 9 grudnia, w godzinach 15.30–17.45. Wydarzenie jest współorganizowane z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Na program konferencji złożą się: wykład o bezpłatnych, cyfrowych repozytoriach i zasobach edukacyjnych Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz warsztaty dla osób pracujących zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Program konferencji:
15.30–16.15 – Wykład „Sposoby wykorzystania archiwów cyfrowych oraz otwartych zasobów edukacyjnych FINA”, prowadzenie: Kinga Dolatowska, Liderka Filmoteki Szkolnej

16.15–17.45 – Warsztaty (dwie grupy – do wyboru): Bezpłatne filmowe zasoby online dla wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, bibliotekarzy – jak wykorzystać dostępne zasoby w ścieżkach międzyprzedmiotowych i podczas pracy wychowawczej? Pokażemy jak w łatwy i szybki sposób zaprojektować bogate zajęcia z różnych przedmiotów, traktując film jako punkt wyjścia do serii lekcji, ale także do pobudzania aktywności artystycznej i kreacyjnej uczniów.

Warsztat I jest skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych, prowadzenie: dr Maciej Dowgiel, Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, Pracownia Filmoznawcza i Medioznawcza. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane nowe lekcje tematyczne Filmoteki Szkolnej bazujące na filmach: „Józek”, „Psotny kotek”, „Katarynka”.

Warsztat II jest skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych, prowadzenie: Małgorzata Bazan, Pracownia Filmoznawcza i Medioznawcza. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane opracowania filmoznawcze do filmów dostępnych na stronie Filmoteki Szkolnej: „Urząd”, „Przy torze kolejowym”.

Szczegółowe informacje (w tym rejestracja) znajdują się na stronie Filmoteki Szkolnej.