Konferencja: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

816

Zakres: Sytuacja psychospołeczna i emocjonalna rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla budowania relacji nauczyciel – rodzic. Warunki efektywnej integracji i inkluzji edukacyjnej dzieci autystycznych. Zachowania trudne i ich wpływ na funkcjonowanie osób z autyzmem w szkole. Od szkoły specjalnej do nauczania włączającego – doświadczenia nauczyciela wspomagającego w codziennej pracy z uczniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Idea, integracja w praktyce – propozycje rozwiązań na przykładzie pracy z młodzieżą licealną. Specyfika pracy nauczyciela wspomagającego w klasach 1–3 szkoły podstawowej

Termin: 13 marca, godz. 12.00–16.30

Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala konferencyjna
Koordynatorka: Weronika Dwojakowska

Forma bezpłatna

Rejestracja zamknięta

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie konferencji