Konferencja: Problem autoagresji w szkole

1013

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Problem autoagresji w szkole”, która ma na celu wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu symptomów autoagresji oraz wyborze metod pomocy uczniom przejawiającym jej oznaki.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów ze szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego.

Konferencja współorganizowana jest przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin konferencji:
27 września 2018 r., godz. 12.00–16.30

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł

Numer formy doskonalenia: IV/13
Forma bezpłatna

Autoagresja – program konferencji (do pobrania):

12.00–12.10  Otwarcie konferencji

12.10–13.10  Samouszkodzenia i zachowania samobójcze u uczniów – jak mądrze pomagać, Małgorzata Łuba

13.10–14.10 Dziecko po próbie autoagresji w szkole, Anna Borkowska

14.10–14.30 Przerwa

14.30–15.30 Doświadczenia Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 w kontekście pomocy osobom z myślami samobójczymi i podejmującymi zachowania autodestrukcyjne, Lucyna Kicińska

15.30–16.30 Digital self-harm – autoagresja nastolatków w sieci, Marta Witkowska

Informacje o prelegentkach:

Małgorzata Łuba – psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, trenerka. W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem Forum szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców. Prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest certyfikowaną suicydolożką oraz członkinią zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. W ramach tej działalności współtworzy i opiniuje programy profilaktyczne zachowań samobójczych i depresji.

 Anna Borkowska – psychoterapeutka, pedagożka, socjoterapeutka. Ukończyła  szkolenie z psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trenerka TZA, RTZ, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada wieloletni staż pracy terapeutycznej w placówkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych, pracy indywidualnej i grupowej. W swojej pracy koncentruje się na pracy z traumą, posiada doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej.

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalność: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w świadczeniu pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z FDDS, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

 Marta Witkowska – ekspertka w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Akademii NASK, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i interwencją. Prowadzi szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji i funkcjonowania nastolatków w sieci. Prowadzi psychoterapię nastolatków i dorosłych, pracuje m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania i zachowaniami autodestrukcyjnymi.