Konferencja: Puszcza Bukowa – między kulturą a naturą

374

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Nadleśnictwo Gryfino serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji „Puszcza Bukowa – między kulturą a naturą”, która odbędzie się 11 maja, w godzinach 9.00–14.00.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z przyrodniczym potencjałem Puszczy Bukowej oraz racjonalnym korzystaniem z jej zasobów. Zamierzenie towarzyszy projektowi „Puszcza Bukowa – las wielu historii”, realizowanemu przez Nadleśnictwo Gryfino we współpracy z przedstawicielami ośrodków naukowych. Pierwsza część konferencji pod hasłem „Puszcza Bukowa – między kulturą a naturą” miała miejsce 8 grudnia 2017 roku i poświęcona była historii i rozwojowi osadnictwa na tym obszarze. Na najbliższym spotkaniu  zaprezentowane zostaną zagadnienia związane m.in z geologią, klimatem, szatą roślinną Puszczy Bukowej, siedliskami przyrodniczymi, gospodarką leśna w przeszłości i obecnie, ciekawymi badaniami naukowymi.

Konferencja jest organizowana pod patronatem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Sławomira Wencla.

Szczegółowy program spotkania

9.00–9.20        otwarcie konferencji

Sesja I

9.20–9.40       Geneza Gór Bukowych
dr Andrzej Piotrowski, Państwowy Instytut Geologiczny

9.40–10.00     Środowisko i klimat Wzgórz Bukowych w pradziejach i średniowieczu
dr Marcin Szydłowski, Uniwersytet Szczeciński

10.00–10.20   Gospodarka leśna w Górach Bukowych w czasach nowożytnych
dr hab. Paweł Gut, Akademia Pomorska w Słupsku/Archiwum Państwowe
w Szczecinie

10.20–10.40   Spojrzenie na gospodarkę leśną przełomu XVIII i XIX wieku. Analiza archiwaliów
Cezary Kujawski

10.40–11.00   przerwa i niespodzianka dla uczestników

Sesja II

11.00–11.20   Gospodarowanie w zgodzie z naturą – proekologiczny Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017–2026

11.20–11.40   Natura w parku czy park w naturze
Dorota Janicka, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

11.40–12.00   Przywracamy popielice Puszczy Bukowej
dr hab. Mirosław Jurczyszyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

12.00–12.20    niespodzianka dla uczestników – Mirek Wacewicz

12.20–12.40   przerwa

12.40–13.00   Siedliska przyrodnicze Puszczy Bukowej a gospodarka leśna
dr hab. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.00–13.20   Tendencje dynamiczne i przemiany roślinności leśnej w Puszczy Bukowej
dr Sylwia Jurzyk-Nordlow, Urząd Miasta Świnoujście

13.20–13.40   Zmienność cech adaptacyjnych i przyrostowych buka zwyczajnego Fagus sylvatica
prof. dr hab. Władysław Barzdajn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.40–14.00   Rekonstrukcja paleośrodowiska z uwzględnieniem działalności Opactwa Cystersów w Kołbaczu na podstawie analizy pyłkowej
dr Karolina Bloom, Uniwersytet Szczeciński

Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala konferencyjna)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: VI/18.