Konferencja „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

585

„Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu – wyjście z kryjówki – jest już dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy”.
(ks. J. Tischner).

Jednym z celów edukacji międzykulturowej jest właśnie stworzenie dialogu, który pozwoli zrozumieć odmienność kulturową,  a także pochylenie się nad problemami edukacyjnymi wynikającymi ze zróżnicowania kulturowego oraz wypracowanie wśród uczniów i nauczycieli odpowiedniej reakcji w spotkaniu z Innym/Obcym, zbudowanej na tolerancji, akceptacji i empatii.

Zapraszamy Państwa na konferencję, podczas której specjaliści zajmujący się pedagogiką międzykulturową podzielą się swoim doświadczeniem.

Program konferencji „Różnorodność w szkole. Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej”

15.00–15.15 – Otwarcie konferencji
15.15–16.00 – Świadkowie i sąsiedzi w praktyce edukacji międzykulturowej, prof. Przemysław Grzybowski
16.00–16.45 – Relatywizm kulturowy w procesie adaptacji uczniów i uczennic, Hanna Rugała, Fundacja IRSE
16.45–17.30 – Praca w wielonarodowej/wielokulturowej klasie szkolnej – praktyczne wskazówki, dr Joanna Augustyniak
17.30–17.45 – Podsumowanie konferencji

Termin: 2 lutego, godz. 15.00–17.30
Prelegenci: dr Joanna Augustyniak,  prof. Przemysław Grzybowski, Hanna Rugała
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/27.

Informacje o prelegentach

dr Joanna Augustyniak – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczycielka. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Trenerka wielokulturowa certyfikowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz kurs pedagogiki Marii Montessori w Irlandii. Prowadzi zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego, edukacji przedszkolnej, edukacji wielo- i międzykulturowej, pedagogiki porównawczej oraz metody pracy Marii Montessori. Zajmuje się szeroko rozumianą aktywnością międzykulturową oraz zagadnieniami związanymi z readaptacją polskiej młodzieży szkolnej po powrocie z emigracji. Jest autorką artykułów naukowych, opublikowanych m.in. w „The New Educational Review”, „General and Professional Education” czy „Irish Educational Studies”.

profesor Przemysław Grzybowski – wykładowca w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pełni funkcję opiekuna Akademickiego Centrum Wolontariatu UKW, koordynatora „Międzyszkolnika” Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członka prezydium Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; członka-założyciela Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Jest również esperantystą i wolontariuszem ruchu doktorów klaunów.

Hanna Rugała – absolwentka pedagogiki szkolnej z socjoterapią oraz psychopedagogiki. Pracowniczka naukowo-dydaktyczna Akademii Pomorskiej. Współpracę z IRSE zaczynała od wolontariatu, do którego teraz stara się zachęcać inne osoby. Obecnie zaangażowana w koordynację projektów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym oraz prowadzenie warsztatów na temat praw człowieka i różnorodności kulturowej.

Materiały wprowadzające w tematykę konferencji: