Konferencja: Uczeń w świecie eksperymentów…

386

Jak zwiększyć motywację uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych? Jak w pełni zrealizować wymagania nowej podstawy programowej z fizyki, chemii, biologii czy geografii? Jak skutecznie rozwijać samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów? Odpowiedzi na te pytania poszukują wszyscy nauczyciele, którym zależy na sukcesie edukacyjnym i rzeczywistych postępach swoich uczniów. Wsparciem w tych poszukiwaniach będzie konferencja „Uczeń w świecie eksperymentów – tradycyjne metody i cyfrowe technologie”, podczas której przypomniane zostaną najwartościowsze metody uczenia się przedmiotów przyrodniczych, jakimi są uczniowskie obserwacje, doświadczenia i eksperymenty. Przedstawione zostaną zarówno tradycyjne analogowe sposoby z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku bądź prostych przyrządów i zestawów doświadczalnych, jak i przykłady zastosowań cyfrowych technologii, w tym wykorzystania aplikacji możliwych do zainstalowania w urządzeniach mobilnych.

Proponujemy Państwu interaktywne wykłady i praktyczne warsztaty. Konferencji towarzyszyć będzie interaktywna wystawa powstającego w Szczecinie Morskiego Centrum Nauki. Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie tego typu placówek, które umożliwiają samodzielne eksperymentowanie dzieci i młodzieży szkolnej poza murami szkoły.

Uczestnicy konferencji otrzymają płytę z materiałami dydaktycznymi, broszury promocyjne i stosowne zaświadczenia.

Konferencja: Uczeń w świecie eksperymentów – tradycyjne metody i cyfrowe technologie

Termin: 16 marca 2019 r., godz. 10.00–15.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna

Współpraca: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/9.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na podstronę konferencji