Konferencja: Zainspirowany nauczyciel, zmotywowany uczeń

541

Zapraszamy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego na konferencję „Zainspirowany nauczyciel, zmotywowany uczeń. Skuteczne, sprawdzone i innowacyjne metody wspierające proces uczenia się i ich neurobiologiczne podłoże”.

Program konferencji:

12.00–12.15    Otwarcie konferencji

12.15–13.25    Uczeń, nauczyciel i szkoła w świetle badań neurobiologicznych

Czyli jak wykorzystać wiedzę z zakresu neuronauk w celu wzrostu skuteczności dydaktyki.

 1. Neurobiologiczne podłoże koncentracji uwagi, motywacji oraz uczenia się (warunkowania) i pamięci w kontekście edukacji dzieci i młodzieży.
 2. Praktyczne implikacje dla postawy i warsztatu pracy nauczyciela z uczniami.
 3. Procesy motywacyjne w teorii i praktyce – warunki, jakie muszą zostać spełnione, by doszło do wzbudzenia motywacji do pracy i nauki. 

13.25–13.40    Przerwa kawowa

13.40–15.00    Gamifikacja jako narzędzie podnoszące motywację do uczenia się

Czyli jak sprawić, aby uczeń siadał do nauki równie chętnie, jak do grania w gry.

 1. Czym jest i czym nie jest gamifikacja.
 2. Zasady tworzenia zgamifikowanych zajęć.
 3. Elementy gier wykorzystywane w gamifikacji.
 4. Przykłady zgamifikowanych zajęć.

15.00–15.50    Wykorzystanie i projektowanie gier na lekcjach metodą Design Thinking

 1. Przegląd autorskich prostych gier fabularnych, symulacyjnych, logicznych (słownych, karcianych, quizowych, planszowych) do wykorzystania na lekcjach.
 2. Projektowanie gier jako rozwijanie kreatywności uczniów i stymulowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań (metodą Design Thinking).

15.50–16.05    Przerwa kawowa

16.05–17.35    Nowe technologie w edukacji

Darmowe i proste w obsłudze aplikacje internetowe uatrakcyjniające zajęcia, wspomagające komunikację z uczniami i motywujące uczniów do pracy. Sposoby wykorzystania przez uczniów smartfonów na zajęciach.

 1. Aplikacje internetowe do tworzenia interaktywnych quizów i teleturniejów oraz zadań online wykonywanych w czasie wolnym przez uczniów.
 2. Chmury wyrazowe jako narzędzie sondażowe i wspierające metodę burzy mózgów.
 3. Wykorzystanie kodów QR, programy do skanowania i tworzenia kodów QR.
 4. Narzędzia internetowe wspierające kursy zgamifikowane.
 5. Chat z uczniami jako wsparcie dyskusji.
 6. Programy do tworzenia prezentacji i infografik.

17.35–18.15    Gra miejska i Pokój Zagadek

Innowacyjne formy pracy uczniów, dające możliwość sprawdzenia lub przetworzenia ich wiedzy w sposób odmienny od tradycyjnego, wzbudzające emocje i dające satysfakcję z osiągnięcia celu.

 1. Gra miejska w szkole – przegląd autorskich gier miejskich, terenowych, geolokalizacyjnych, gier typu „śledztwo” i „treasure hunt”.
 2. Pokój zagadek w szkole – prezentacja autorskich pomysłów na projekt i organizację „escape roomu”.

Informacja o prelegentach:

dr hab. prof. UG Joanna Mytnik – właścicielka firmy edukacyjnej szkolącej nauczycieli przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (altereco.home.pl). Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jej pasją jest projektowanie sposobów skutecznego uczenia się.

dr Wojciech Glac – neurobiolog, uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Organizator „Dni Mózgu w Trójmieście” oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim. Laureat nagrody „Nauczyciel Roku” dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

Termin konferencji:
25 maja 2018 r., godz. 12.00–18.15

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł

Numer formy doskonalenia: VII/10

W związku z pracami modernizacyjnymi i wynikającymi z nich utrudnieniami w korzystaniu z Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, uprzejmie prosimy o tymczasową rejestrację na konferencję za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: szkolenia1@zcdn.edu.pl. W razie trudności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 435 06 30.

Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo informację z numerem konta i prośbą o dokonanie wpłaty. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 40 zł.