Konferencja: Innowacyjne metody wspierające proces uczenia się i ich neurobiologiczne podłoże

1202

Zapraszamy nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego na konferencję „Zainspirowany nauczyciel, zmotywowany uczeń. Skuteczne, sprawdzone i innowacyjne metody wspierające proces uczenia się i ich neurobiologiczne podłoże”.
Termin konferencji:
16 lutego 2018 r., godz. 12.00–18.45
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł

 Program konferencji:

12.00–12.15 Otwarcie konferencji

12.15–13.25 Uczeń, nauczyciel i szkoła w świetle badań neurobiologicznych
Czyli jak wykorzystać wiedzę z zakresu neuronauk w celu wzrostu skuteczności dydaktyki.

 1. neurobiologiczne podłoże koncentracji uwagi, motywacji oraz uczenia się (warunkowania) i pamięci w kontekście edukacji dzieci i młodzieży
 2. praktyczne implikacje dla postawy i warsztatu pracy nauczyciela z uczniami
 3. procesy motywacyjne w teorii i praktyce – warunki, jakie muszą zostać spełnione, by doszło do wzbudzenia motywacji do pracy i nauki

13.25–13.40 Przerwa kawowa

13.40–14.45 Gamifikacja jako narzędzie podnoszące motywację do uczenia się
Czyli jak sprawić, aby uczeń siadał do nauki równie chętnie, jak do grania w gry.

 1. czym jest i czym nie jest gamifikacja
 2. zasady tworzenia zgamifikowanych zajęć
 3. elementy gier wykorzystywane w gamifikacji
 4. przykłady zgamifikowanych zajęć

14.45–15.50 Wykorzystanie i projektowanie gier na lekcjach metodą Design Thinking

 1. przegląd autorskich prostych gier fabularnych, symulacyjnych, logicznych (słownych, karcianych, quizowych, planszowych) do wykorzystania na lekcjach
 2. projektowanie gier jako rozwijanie kreatywności uczniów i stymulowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań (metodą DESIGN THINKING)

15.50–16.05 Przerwa kawowa

16.05–17.35 Nowe technologie w edukacji
Darmowe i proste w obsłudze aplikacje internetowe uatrakcyjniające zajęcia, wspomagające komunikację z uczniami i motywujące uczniów do pracy. Sposoby wykorzystania przez uczniów smartfonów na zajęciach.

 1. aplikacje internetowe do tworzenia interaktywnych quizów i teleturniejów oraz zadań online wykonywanych w czasie wolnym przez uczniów
 2. chmury wyrazowe jako narzędzie sondażowe i wspierające metodę burzy mózgów
 3. wykorzystanie kodów QR, programy do skanowania i tworzenia kodów QR
 4. narzędzia internetowe wspierające kursy zgamifikowane
 5. chat z uczniami jako wsparcie dyskusji
 6. programy do tworzenia prezentacji i infografik

17.35–18.45 Gra miejska i Pokój Zagadek
Innowacyjne formy pracy uczniów, dające możliwość sprawdzenia lub przetworzenia ich wiedzy w sposób odmienny od tradycyjnego, wzbudzające emocje i dające satysfakcję z osiągnięcia celu.

 1. gra miejska w szkole – przegląd autorskich gier miejskich, terenowych, geolokalizacyjnych, gier typu „śledztwo” i „treasure hunt”
 2. pokój zagadek w szkole – prezentacja autorskich pomysłów na projekt i organizację „escape roomu”

Informacja o prelegentach
dr hab. prof. UG Joanna Mytnik – jej pasją jest projektowanie sposobów skutecznego uczenia się. Właścicielka firmy edukacyjnej szkolącej nauczycieli w uczeniu przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (altereco.home.pl). Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
dr Wojciech Glac – neurobiolog, uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Organizator „Dni Mózgu w Trójmieście” oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Uniwersytecie Gdańskim. Laureat nagrody „Nauczyciel Roku” dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

Rejestracja zamknięta