Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

5887
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)” prowadzoną przez konsultantkę ds. kształcenia specjalnego, Weronikę Dwojakowską.

 

Film z nagranym wystąpieniem przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Odbiorcy zapoznają się z podstawami prawnymi oraz dowiedzą się, kto i w jaki sposób powinien pisać WOPFU i IPET oraz zdobędą umiejętności dotyczące opracowania tych dokumentów. Dodatkowo dowiedzą się, jak i kiedy napisać modyfikację oraz jakie zmiany wprowadzić w związku z rozporządzeniem o zdalnym nauczaniu.

Osoby chcące pogłębić temat poruszony w prezentacji zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN. Część z rekomendowanych pozycji dostępna jest online (IBUK Libra).