Korelacja międzyprzedmiotowa w edukacji przyrodniczej

259

Podczas warsztatów będziemy planować zadania rozwijające twórcze, naukowe i logiczne myślenie u uczniów – oparte na kształceniu umiejętności rozwiązywania problemów. Opracujemy również zadania i ćwiczenia egzaminacyjne do wykorzystania w pracowni przedmiotów przyrodniczych oraz podczas zajęć w terenie. Uczestnicy szkolenia będą mogli podzielić się własnymi pomysłami w dziedzinie planowania, organizowania, przeprowadzania oraz dokumentowania zajęć edukacyjnych. Celem szkolenia jest ponadto wypracowanie ciekawych scenariuszy zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz kart pracy, zestawów zadań i ćwiczeń dla ucznia.

Warsztaty: Korelacja międzyprzedmiotowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w praktyce szkolnej
Zakres: Myślenie naukowe a nowa podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych. Przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Opracowanie i analiza kart pracy oraz zadań dla ucznia na II i III etapie edukacyjnym. Dzielenie się doświadczeniem w zastosowaniu korelacji międzyprzedmiotowej w praktyce z wykorzystaniem przykładowych zadań typu egzaminacyjnego

Prowadząca: Małgorzata Majewska
Termin: 24 listopada, godz. 10.00–14.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
Szczecin
Sala: 116
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/E/14.