Książka jest dobra na wszystko

427

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Biblioterapia w szkole”, które odbędzie się 13 maja, w godzinach 14.00–15.30. Zajęcia zdalnie poprowadzą Regina Czekała i Elżbieta Schwarz, nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej.

Szkolenie rozpocznie się wykładem na temat możliwości, jakie daje biblioterapia w edukacji szkolnej. Następnie przedstawione zostaną przykłady metod i technik biblioterapeutycznych, które można wykorzystać na zajęciach czytelniczych z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie: Biblioterapia w szkole
Zakres tematyczny:
Rola biblioterapii w kształtowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży. Metody i techniki biblioterapeutyczne jako element zajęć czytelniczych z uczniami.
Termin: 13 maja, godz. 14.00–15.30
Prowadzące: Regina Czekała i Elżbieta Schwarz
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/L/4.

Szkolenie organizowane jest w ramach obchodów XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, którego hasło brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Zapraszamy do śledzenia profilu ZCDN-u na Facebooku, na którym będą umieszczane aktualne informacje dotyczące wydarzeń związanych z obchodami święta bibliotek i bibliotekarzy.