Kto potrzebuje „Nowego nowego wychowania”?

567

Tytuł pierwszego w roku 2022 numeru Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” został zaczerpnięty z pracy Paula Levinsona Nowe nowe media (wydanej w roku 2009). To nie przypadek, ponieważ związki rozwijającej się cywilizacji medialnej z przemodelowaniem poszczególnych dziedzin życia społecznego nie pozostawiają wątpliwości – szkoła, podobnie jak komunikacja, nauka czy przemysł, musi ulec przewartościowaniu i modernizacji.

Autorki i Autorzy, których tym razem zaprosiliśmy do współpracy, potwierdzają w swoich badaniach oraz rozważaniach słuszne skądinąd założenie, że szkoła nie zawsze nadąża za wymaganiami współczesności. Jak można zmienić tę sytuację? Doskonalić wiedzę i umiejętności wszystkich osób uczestniczących w procesie uczenia (się) – to odpowiedź niemal uniwersalna. W tym sensie wszyscy potrzebujemy „nowego nowego wychowania”, jako wyznacznika nowoczesnej edukacji i postępu w dziedzinie pedagogiki.

Zachęcamy do sięgnięcia po teksty popularnonaukowe, publicystykę i relacje. W wersji papierowej „Refleksje” są dostępne w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz w Oddziale Zamiejscowym w Gryficach. Wersję cyfrową (formaty PDF, EPUB, MOBI) można pobrać ze strony: www.refleksje.zcdn.edu.pl.

Zachęcamy do lektury!