Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

1217

ZCDN w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 planuje uruchomienie w trybie zdalnym kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zgodę wydaną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Realizacja kursu będzie trwała dwa semestry. Zajęcia będą się odbywały w trybie niestacjonarnym w systemie weekendowym (średnio 2 razy w miesiącu, w piątek i sobotę).

Zajęcia będą realizowane online na platformie e-learningowej oraz, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i związanych z nią obostrzeń, w formie stacjonarnej w siedzibie ZCDN-u przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie

Program kursu obejmie następujące zagadnienia:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole.
  • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Kurs kwalifikacyjny zostanie uruchomiony po zebraniu wystarczającej liczby zgłoszeń.

Całkowity koszt udziału w kursie to 2000 zł (+100 zł opłaty wpisowej).

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/1.

Liczba miejsc jest ograniczona.