Pierwsza pomoc – kurs dla nauczycieli

720

Zachęcamy do rejestracji na 30-godzinny „Kurs przygotowujący nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy”, opracowany i realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia będą organizowane w systemie weekendowym. Kurs zakończy się egzaminem, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Certyfikat ukończenia kursu jest ważny przez 5 lat.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia I/1.