Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach

295

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach”, które odbędzie się 30 marca, w godzinach 16.00–19.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Beyer-Michoń, nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego.

Szkolenie będzie zrealizowane w formie interaktywnego wykładu, podczas którego zostanie doprecyzowane, czym są trudne warunki oraz jakie są zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej.

Szkolenie: Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach
Zakres tematyczny:
Lekcje wychowania fizycznego w trudnych warunkach. Pomysły na zajęcia prowadzone na korytarzu, w sali zastępczej, z liczną grupą lub z małą ilością sprzętu. Tworzenie scenariuszy lekcji.
Termin:
30 marca, godz. 16.00–19.00
Prowadząca: Agnieszka Beyer-Michoń
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/F/4.