Liceum czy szkolnictwo zawodowe?

548

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Liceum czy szkolnictwo zawodowe? Informacje o gałęziach gospodarki na przykładzie branży energetyczno-transportowej”, które odbędzie się 15 marca, w godzinach 15.00–16.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Agnieszka Kacała – nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego.

Szkolenie rozpocznie się od omówienia różnic w kształceniu na poziomie liceum i technikum w kontekście przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy. Następnie przedstawione zostaną zawody szkolne w branży energetyczno-transportowej. Omówione będą także możliwości zdobycia przez uczniów dodatkowych kwalifikacji. Szkolenie zakończy się przedstawieniem możliwości podjęcia dalszej ścieżki rozwoju zawodowego (praca, studia).

Szkolenie: Liceum czy szkolnictwo zawodowe? Informacje o gałęziach gospodarki na przykładzie branży energetyczno-transportowej
Zakres tematyczny:
Sposoby kształcenia dla rynku pracy w liceum i szkole zawodowej. Branża energetyczno-transportowa jako przykład szkolnictwa zawodowego. Prognozy pracy w branży energetyczno-transportowej.
Termin:
15 marca, godz. 15.00–16.00
Prowadząca: Agnieszka Kacała
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/10.