Lustereczko powiedz przecie… Czy jestem dobrym wychowawcą?

520

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online”, które odbędzie się 18 maja, w godzinach 15.30–17.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi dr Julia Karapuda – nauczycielka konsultantka ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji, która jest również dostępna dla Państwa podczas konsultacji indywidualnych w każdy czwartek, w godzinach 15.30–16.30. Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy kliknąć w link konsultacji online na platformie e-learningowej.

W pierwszej części szkolenia „Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online” przybliżona zostanie tematyka autoewaluacji w pracy nauczyciela ze szczególnym podkreśleniem jej znaczenia w pracy wychowawczej na podstawie prac: Henryka Mizerka (Zob. Ewaluacja Edukacyjna, Kraków 2017), Marka Grondasa, Marii Kliszko, Katarzyny Leśniewskiej, Tomasza Garstka i Janusza Żmijewskiego (Zob. Jak być dobrym wychowawcą?, Poznań 2016) czy Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej (Zob. Autoewaluacja w szkole, Warszawa 2002). Druga część szkolenia będzie polegała na przedstawieniu, a także zilustrowaniu przykładami, mechanizmów psychologicznych i ich wybranych deformacji ujawniających się w spostrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów. W obszarze spostrzegania zachowania zostaną omówione procesy automatyczne, procesy kontrolowane i asocjacje, czyli wnioskowanie na podstawie wiedzy. W obszarze oceniania zachowania zaprezentowane zostaną oceny automatyczne, oddolna integracja danych, a także tendencyjne sprawdzanie hipotez (samospełniające się przepowiednie/proroctwa). Szczególna uwaga zostanie poświęcona zjawisku samospełniającego się proroctwa w ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online, przedstawiona zostanie propozycja przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z prezentacją multimedialną oraz zostaną zaproszeni do udziału w ćwiczeniach interaktywnych przy użyciu https://www.mentimeter.com/ .

Szkolenie: Autoewaluacja pracy wychowawczej – jak uniknąć samospełniającego się proroctwa w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w czasie pracy online
Zakres tematyczny:
Autoewaluacja pracy wychowawczej. Wskazówki dla nauczycieli – jak skutecznie prowadzić autoewaluację. Zarys procesów automatycznych oraz kontrolowanych spostrzegania społecznego i mechanizmów powstawania ich deformacji. Przeciwdziałanie deformacjom podczas spostrzegania i oceniania zachowania uczniów. Ocenianie zachowania uczniów podczas pracy online.
Termin:
18 maja, godz. 15.30–17.00
Prowadząca: dr Julia Karapuda
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/I/24.