Materiały przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty

75

Informujemy, że od 16 do 25 marca na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej każdego dnia (od poniedziałku do piątku) o godzinie 9.00 rano umieszczane będą zadania dla uczniów klas ósmych, służące do powtórki materiału przed egzaminem. Zestawy zadań będą dotyczyć języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Odpowiedzi do zadań będą publikowane o godzinie 15.00.

Zachęcamy uczniów i nauczycieli do korzystania z materiałów.

Materiały OKE