Matura 2021 – historia i wiedza o społeczeństwie

540

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych dotyczących zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminów maturalnych z historii (21 stycznia) i wiedzy o społeczeństwie (25 stycznia) w roku 2021. Zajęcia zdalnie poprowadzi Anna Kowalczyk, nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii.

Szkolenia rozpoczną się wykładem na temat konieczności dokonania zmian w obowiązujących wymaganiach egzaminacyjnych i różnicy między nimi a podstawą programową. Przedstawione zostaną także propozycje zmian, jakie się pojawiły w trakcie konsultacji społecznych. Następnie nauczyciele zostaną zapoznani ze zmianami w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz informacjami o egzaminie maturalnym w roku 2021. Na zakończenie przeprowadzona zostanie analiza materiałów źródłowych CKE oraz przykładowe ich wykorzystanie w pracy z uczniem z uwzględnieniem narzędzi cyfrowych.

Szkolenie: Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z historii w roku 2021
Zakres tematyczny: Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe w roku 2021 na egzamin maturalny z historii (poziom rozszerzony). Analiza przykładowych materiałów egzaminacyjnych. Sposoby realizacji wymagań egzaminacyjnych w bieżącej pracy z uczniami.
Termin: 21 stycznia, godz. 15.30–18.00
Prowadząca: Anna Kowalczyk
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/22.

Szkolenie: Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie w roku 2021
Zakres tematyczny: Wymagania egzaminacyjne ogólne i szczegółowe w roku 2021 na egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony). Analiza przykładowych materiałów egzaminacyjnych. Sposoby realizacji wymagań egzaminacyjnych w bieżącej pracy z uczniami.
Termin: 25 stycznia, godz. 15.30–18.00
Prowadząca: Anna Kowalczyk
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/23.