Metoda Pytań i Doświadczeń w praktyce

382

Podczas zajęć uczestnicy wzmocnią kompetencje dydaktyczne i metodyczne, pogłębią zrozumienie istoty wzbudzania ciekawości w dzieciach oraz zdobędą umiejętności zaprojektowania lekcji według Metody Pytań i Doświadczeń. W pierwszej części warsztatów nauczyciele poznają znaczenie dziecięcych pytań i sposoby rozbudzania ciekawości w procesie poznawczym, zgłębią istotę procesu badawczego oraz dowiedzą się, jak prowadzić doświadczenia w oparciu o schemat: hipoteza – doświadczenia – wnioski. W części praktycznej uczestnicy zaprojektują lekcję w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń. Dodatkowo nauczyciele poznają narzędzia Kamishibai i projektografu.

Warsztat dla nauczycieli z wykorzystaniem autorskiej Metody Pytań i Doświadczeń
Zakres: Metoda Pytań i Doświadczeń. Kluczowe elementy Metody Pytań i Doświadczeń: pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie. Sposoby na projektowanie lekcji w oparciu o Metodę. Stawianie pytań i samodzielne dochodzenie do wiedzy. Rozwijanie ciekawości i trening kompetencji społecznych uczniów.
Prowadzący: Dyrektorzy ośrodków Uniwersytetu Dzieci oraz doświadczeni metodycy fundacji Uniwersytet Dzieci
Termin: 22 października, godz. 15.30–17.15
Miejsce:
Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu
ul. Spokojna 18
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/B/18.