Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela fizyki

123

Warsztaty rozpocznie wykład wprowadzający oraz dyskusja na temat aktualnego stanu stosowania metod aktywizujących w nauczaniu fizyki i potrzeb nauczycieli w tym zakresie. Następnie, z zastosowaniem metody składanki eksperckiej, przećwiczone zostaną wybrane metody i techniki aktywizujące pracę uczniów. Zajęcia zakończy informacja na temat zasad wdrażania w szkołach innowacji pedagogicznych.

Warsztaty: Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela fizyki
Zakres: Znaczenie metod aktywizujących dla zainteresowania przedmiotem i rozwoju umiejętności kluczowych ucznia. Aktywne metody wprowadzania nowych pojęć i nazw. Techniki pracy z materiałami źródłowymi. Metody twórczego rozwiązywania problemów. Metoda projektu jako sposób na integrowanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Gry dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zmiany metod nauczania jako innowacje pedagogiczne wdrażane w szkole.
Termin: 9 listopada, godz. 10.00–14.00
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala121
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/5.