Modułowy czy przedmiotowy – który system wybrać w kształceniu zawodowym

632

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Modułowy czy przedmiotowy – który system wybrać w kształceniu zawodowym”, które odbędzie się 24 marca, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Paweł Masłowski – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego.

Szkolenie rozpocznie się wykładem multimedialnym, w którym omówione zostaną akty prawne umożliwiające wprowadzanie poszczególnych systemów realizacji kształcenia zawodowego. Następnie zostaną zaprezentowane przykłady tworzenia systemu modułowego na podstawie kształcenia przedmiotowego i przykłady realizacji danego zawodu w systemie modułowym i przedmiotowym. Przedstawione zostaną również wymagania stawiane szkołom w poszczególnych systemach oraz wady i zalety kształcenia modułowego i przedmiotowego.

Szkolenie: Modułowy czy przedmiotowy – który system wybrać w kształceniu zawodowym
Zakres tematyczny:
Konstrukcja podstawy programowej kształcenia branżowego. Przykładowy program nauczania. Przykłady systemów modułowych i przedmiotowych. Wady i zalety poszczególnych systemów.
Termin:
24 marca, godz. 15.00–18.00
Prowadzący: Paweł Masłowski
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/G/11.