Artystyczne warsztaty socjologiczne „Prowincja – moja Ojczyzna”

832

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Złocieniecki Ośrodek Kultury zapraszają na warsztaty „Prowincja – moja Ojczyzna. Warsztaty socjologiczne, przestrzenno-architektoniczne, artystyczne”, które odbędą się w dniach 25–27 maja 2018 roku w Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy Al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie.

Warsztaty socjologiczne – spacer badawczy
W klasycznej wersji, spacer badawczy organizowany jest dla niewielkiej grupy, której zadaniem jest „inwentaryzacja okolicy”, wskazanie problemów przestrzeni wymagającej ożywienia. Spacer badawczy jest także metodą aktywizacji mieszkańców, dającą okazję do społecznej aktywności w przestrzeni. Uczestnicy razem z moderatorem dokonują przeglądu przestrzeni publicznej, poruszając się według samodzielnie opracowanej ścieżki (trasy) przemieszczania się, pozwalającej na stworzenie hierarchii miejsc użytkowanych wspólnie przez mieszkańców. Spacer badawczy jest stosunkowo prostą metodą zbierania danych o przestrzeni i dlatego często wykorzystywany jest w diagnozie potrzeb lokalnej społeczności.
Maciej Kowalewski

Punkty styczne
Topograf opisuje okolicę, przechodząc od jednego lokalnego porządku do innego, porusza się po płaskiej powierzchni, w perspektywie horyzontalnej. Często zamieszkuje przestrzeń, którą bada. Nie walczy z codziennością i zawartymi w potoczności nawyków wymiarami skończoności, ale sporządza raporty z miejsca zdarzeń.
Ćwiczenia z rozczytywania i opisywania mapy własnych miejsc, sporządzanie raportów z miejsca zdarzeń jest podstawą warsztatu. Szukanie punktów stycznych między przestrzenią, w której żyjemy, a obrazami z wyobraźni, rozsnuwanie własnej narracji.
Weronika Fibich

Niewidzialne miasta
Myśląc o konkretnym mieście, które znasz, co przychodzi ci do głowy? Obraz, uczucie, zapach czy dźwięk? Nim odwiedzimy miasto, możemy popatrzeć na zdjęcia jego części, być może znanych, charakterystycznych obiektów, lecz one same w sobie niewiele dla nas znaczą.
Trudno zobaczyć miasto w całości, ponieważ jest dość rozległe, dodatkowo zazwyczaj każdy widzi je inaczej, przez pryzmat przeżytych sytuacji, zakodowanych emocji lub po prostu przez pryzmat swojej wyobraźni.
Punktem wyjścia do pracy na warsztacie będzie książka Niewidzialne miasta Italo Calvino. To krótka, w wielu miejscach enigmatyczna powieść o rozległej rozmowie pomiędzy Marco Polo a Kublai Khanem. Marco dzieli się z Khanem zbiorem opowieści o fantastycznych miastach, które, być może, były jedynie jego wyobrażeniem. Opisy kolejnych miast stają się pretekstem do rozważań nad potęgą słowa, opowieści i wyobraźni, lecz także nad istotą komunikacji między ludźmi oraz wielorakości interpretacji, którą są w stanie wytworzyć nie tylko znaczące różnice kulturowe, ale pojedyncze słowo. Uniwersalne treści zawarte w abstrakcyjnych tekstach Calvino będą stanowiły przygotowanie do pracy podczas następnego dnia warsztatów, gdzie pracować będziemy z wrażeniowym odczuwaniem przestrzeni. Docelowo narzędzia i indywidualny język każdego z uczestników będzie stanowił podstawę do stworzenia mapy pamięci miejsc z których przybyli.
Edyta Waszak

Informacje o prowadzących:

Radosław Barek – pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, założyciel stowarzyszenia Wędrowni Architekci. W ramach działalności badawczej zajmuje się m.in. architekturą mieszkaniową realizowaną ze środków publicznych, małymi miastami, architekturą wernakularną, regionalną i miejscową, związaną z tożsamością miejsca, powszechną edukacją przestrzenna i architektoniczną.

Weronika Fibich – pracuje na pograniczu sztuk performatywnych, reportażu i dokumentu. Reżyserka akcji teatralnych/performatywnych, artystka interdyscyplinarna, twórczyni filmów dokumentalnych i licznych projektów artystycznych. Związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana od 1998 roku. W polu jej zainteresowań są działania realizowane w przestrzeni pozateatralnej; na granicy prywatnego i publicznego. Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, wykluczenia, pamięci i tożsamości.

Maciej Kowalewski – socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest m.in. autorem książki Protest miejski (Kraków 2016) oraz współautorem badania Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy (Szczecin 2015), finansowanego z programu Obserwatorium Kultury. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i DAAD. Prowadził badania m.in. w Hamburgu (Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung) i Glasgow (Glasgow Caledonian University).

Edyta Waszak – absolwentka Politechniki Szczecińskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka (1999) oraz Pedagogiki Tańca na WSH, jedna ze współzałożycielek grupy KODA kids, zajmującej się tworzeniem autorskich programów z zakresu edukacji architektonicznej i kulturowo-społecznej oraz realizacją warsztatów architektonicznych dla dzieci i młodzieży. Członkini zarządu stowarzyszenia inicjatyw artystycznych „HYBADU”. Autorka i uczestniczka projektów teatru ruchu we współpracy z Teatrem Tańca Ego Vu i Ośrodkiem Teatralnym Kana.

Warsztaty realizowane są we współpracy ze Złocienieckim Ośrodkiem Kultury.
Szkolenie jest dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018.
Projekt zrealizowany przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu „Morze Kultury”.
Koordynator merytoryczny programu EKDUS Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych: Józef Szkandera.
Więcej informacji o programie EKDUS można znaleźć na stronie: www.ekdus.pl.

Warsztaty: Prowincja – moja Ojczyzna. Warsztaty socjologiczne, przestrzenno-architektoniczne, artystyczne
Miejsce: Szczeciński Inkubator Kultury, Al. Wojska Polskiego 90, Szczecin
Termin: piątek, 25 maja, godz. 16.00–19.00
sobota, 26 maja, godz. 9:00–19.00
niedziela, 27 maja, godz. 10.00–15.00
Forma bezpłatna
Numer formy doskonalenia: III/C/152 

W związku z pracami modernizacyjnymi i wynikającymi z nich utrudnieniami w korzystaniu z Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, uprzejmie prosimy o tymczasową rejestrację na szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: szkolenia1@zcdn.edu.pl. W razie trudności prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 435 06 30.