Doświadczenia w technice małej skali

367

Na początku omówiona zostanie lekcja typu laboratoryjnego i przypomniane zostaną zasady bezpiecznego eksperymentowania (burza mózgów). Następnie omówiony zostanie podstawowy zestaw laboratoryjny do małej skali. Przewidziana jest również praca z podstawą programową – wyszukiwanie tematyki doświadczeń chemicznych. Główną część zajęć będą stanowić ćwiczenia laboratoryjne (praca w grupach). Na zakończenie, w formie dyskusji, nauczyciele podzielą się stosowanymi przez siebie sposobami dokumentowania doświadczeń uczniowskich.

Warsztat: Projektowanie i wykonywanie doświadczeń w technice małej skali na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej
Zakres: Sprzęt laboratoryjny i podstawowe odczynniki chemiczne niezbędne w realizacji pracy badawczej uczniów. Projektowanie eksperymentów i wykonywanie doświadczeń chemicznych według instrukcji.
Termin: 30 stycznia, godz. 15.00–18.00
Prowadząca: Halina Szczepaniec
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 121
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/D/15.