Gry regionalne i europejskie na lekcjach wychowania fizycznego

362

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Gry regionalne i europejskie jako forma wzbogacająca treści nauczania wychowania fizycznego”, które odbędzie się 29 stycznia, w godzinach 15.00–19.00. Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas warsztatów pogłębią swoją wiedzę na temat gier oraz ich roli w wychowaniu dzieci i młodzieży pod kątem zapisów zawartych w podstawie programowej. Przewidziana jest również praca w grupach poświęcona analizie wybranych gier.

Szkolenie:  Gry regionalne i europejskie jako forma wzbogacająca treści nauczania wychowania fizycznego
Zakres: Analiza treści kształcenia ujętych w nowej podstawie programowej z wychowania fizycznego. Rola gier w wychowaniu fizycznym. Wprowadzenie nowych form realizowania treści programowych. Zapoznanie z różnymi grami regionalnymi i europejskimi.
Termin: 29 stycznia, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Agnieszka Beyer-Michoń
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/H/22.