Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów

393

Zajęcia warsztatowe zostaną poprzedzone krótką prezentacją możliwości zastosowania TIK w tworzeniu interaktywnych ćwiczeń i testów. Uczestnicy wykorzystają mechanizmy wybranych portali umożliwiających utrwalanie i sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą puzzli, krzyżówek i testów online (praca indywidualna). Nabędą również umiejętność udostępniania swoich zadań uczniom i opracowania wyników (praca w parach). Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Wskazane jest posiadanie przez uczestników aktywnego konta Google.

Warsztat: Interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów
Zakres: Wykorzystanie narzędzi TIK w konstruowaniu interaktywnych ćwiczeń. Zastosowanie testów online dostępnych na portalach Kahoot i Quizizz w dydaktyce. Wykorzystanie kodów QR w szkole.
Termin: 26 października, godz. 10.00–14.00
Prowadzący: Krzysztof Koroński
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 107
Forma bezpłatna

 Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/H/11.