Jak poprawnie realizować podstawę programową z WF-u?

386

Szkolenie rozpocznie się od omówienia założeń podstawy programowej z wychowania fizycznego. Następnie uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat jej realizacji oraz form i metod realizacji wychowania zdrowotnego. Przewidziana jest również praca w grupach, której celem będzie stworzenie rocznego planu pracy z wychowania fizycznego.

Szkolenie: Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego
Zakres: Analiza treści kształcenia ujętych w nowej podstawie programowej z wychowania fizycznego. Tworzenie rocznych planów pracy dla poszczególnych etapów kształcenia. Formy i metody realizacji edukacji zdrowotnej.
Termin: 13 listopada, godz. 15.00–18.00
Prowadząca: Agnieszka Beyer-Michoń
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/H/20.