Jak przygotować uczniów do ubiegania się o kartę rowerową

548

Podczas szkolenia uczestnicy dokonają wyboru znaków drogowych, które powinni znać piesi i rowerzyści. Wspólnie ustalą, które z nich są niezbędne do zbudowania standardowej makiety szkolnego miasteczka ruchu drogowego. Następnie uczestnicy zapoznają się z instrukcją stworzenia makiety miasteczka ruchu drogowego.

Prowadzący: Waldemar Zaborski

Szkolenie odbędzie się na platformie Moodle. Dane do logowania zostaną wysłane do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/26.