Kodowanie na wczesnych etapach edukacyjnych

403

W pierwszej części szkolenia zaprezentowane zostaną mata do ćwiczeń oraz zasady korzystania i kreowania sytuacji problemowych. Następnie uczestnicy zajęć podejmować będą interaktywne działania praktyczne, które będą polegały na tworzeniu sytuacji problemowych oraz poszukiwaniu i prezentowaniu różnorodnych rozwiązań (definiowanie problemu, przejście przez proces poszukiwania rozwiązań, zapisanie algorytmu, testowanie, korekta i wybór optymalnego rozwiązania).

Warsztaty:  Kodowanie
Zakres: Emocje na macie przedstawione za pomocą kolorów. Kodowanie rysunków – obrazki i skojarzenia. Literki, sylaby i cyferki. Symetria. Tworzenie gier. Sterowanie ruchami. Ćwiczenia językowe – układanie wyrazów z sylab. Kierunki geograficzne. Budowanie zespołowych strategii rozwiązań sytuacji problemowych.
Termin: 10 lutego, godz. 11.00–14.00
Prowadzący: Waldemar Zaborski
Miejsce:
Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/15.