Konferencja: Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne

1118

Celem konferencji jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (zaburzeniom nawyków i popędów), które obok środków odurzających stanowią poważne zagrożenie dla zdrowego rozwoju młodego człowieka. Konferencja ma na celu także zapoznanie nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych z rosnącą skalą szkodliwych treści w internecie oraz ich potencjalnego wpływu na młodych odbiorców.

Konferencja jest współorganizowana przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Program konferencji
9.00–9.30        Otwarcie konferencji
9.30–11.00      Wojna światów – czy wirtual wygra z realem – patotreści w Internecie i ich wpływ na dzieci i młodzież, dr Leszek Mellibruda
11.00–11.15    Przerwa kawowa
11.15–13.00    Patotreści w Internecie. Raport o problemie, Łukasz Wojtasik, Ewa Dziemidowicz, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
13.00–13.30    Przerwa na lunch
13.30–14.30    Kiedy dużo to za dużo? Mechanizmy i dynamika uzależnienia od czynności realizowanych w sieci, Joanna Flis
14.30–14.45    Prezentacja grafiki, Tomasz Panek

Informacje o prelegentach: 

dr Leszek Mellibruda
Psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się m.in. konsultingiem i promocją psychologii w TVP-Info, POLSAT-Wydarzenia, TVN BiŚ. Przez 2 lata był także współautorem cotygodniowej audycji Psychologia Biznesu – w radiu TOK FM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. Przez 6 lat był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Projekt IKAR). W 2011/2012 był Doradcą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych (doradca Prezydium) i Krajową Radą Komorniczą (doradca Prezesa, współpraca z Rzecznikami Izb Komorniczych). Odbył studia podyplomowe m.in. w Baltimore w USA. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. Od roku 2014 do 2017 – visiting professor Center for Advanced Studies (wykładowca psychologii dla doktorantów Politechniki Warszawskiej).

Ewa Dziemidowicz
Terapeutka psychologii procesu, absolwentka Indianapolis University, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest naczelnym redaktorem magazynu „Digital Youth” (dawniej pod nazwą „Numa Numa”) promującego wśród młodzieży pozytywne zastosowania internetu i nowych technologii. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, ryzykownych zachowań online, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, nadużywania nowych technologii, skierowane do dzieci, młodzieży, profesjonalistów oraz rodziców, a także dotyczące uważnego rodzicielstwa dla profesjonalistów i rodziców. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills i FDDS, a także roczne studium facylitacji konfliktów. Autorka lub współautorka programów szkoleniowych dla profesjonalistów oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

Łukasz Wojtasik
Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu cyberprzemocy, sekstingu, uzależnienia od internetu, problemu uwodzenia online, ochrony prywatności w sieci i inne. Z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę związany od 1997 r. – członek zarządu, koordynator programu „Dziecko w Sieci”. Autor pierwszej polskiej kampanii na temat zagrożeń dla dzieci online „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” oraz wielu innych: „Sieciaki”, „Stop Cyberprzemocy”, „Mama, Tata, Tablet”, „Pomyśl zanim wrzucisz”, „Uważni Rodzice”. W 2014 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za w kształtowanie polskiego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym. W 2017 roku uznany przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce za jedną ze 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

Joanna Flis
Doktorantka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Magister psychologii, certyfikowany specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (certyfikat PARPA 1455). Certyfikowany neuroterapeuta ISNR. Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Magister psychopedagogiki, magister pedagogiki prewencji patologii i zagrożeń społecznych. Ukończyła studia I stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej. Od kilku lat zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat psychologii i psychoterapii. Autorka licznych artykułów i opracowań.

Konferencja: Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnienia_behawioralne
Termin: 7 listopada, godz. 9.15–14.45
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Konferencja bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/15.