Konferencja: Nowoczesna szkoła

1350

Program konferencji:
10.00Steam w edukacjiwykład prof. dr hab. Marleny Plebańskiej
11.15 – początek sesji warsztatowej obejmującej pięć bloków tematycznych pt. „Piwoni w świetle nowych technologii”: humanistyczny, artystyczny, językowy, przyrodniczy, matematyczny
11.15–12.00 – warsztaty, część 1
12.00–12.15 – przerwa
12.15-13.00 – warsztaty, część 2

Pierwszy blok warsztatów (zarówno w pierwszej, jak i drugiej części) prowadzi profesor Marlena Plebańska. Drugi blok (w formie lekcji otwartych) poprowadzą nauczyciele Szkół Leonarda Piwoni w Szczecinie.

Profesor dr hab. Marlena Plebańska jest liderem polskiego e-learningu. Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą, wykorzystaniem nowych mediów w edukacji oraz Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych. Od 17 lat jest inspiratorką, projektantką i strategiem rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych.

Konferencja „Nowoczesna Szkoła”
Zakres: Nowoczesne narzędzia TIK w edukacji (bezpłatne aplikacje) i sposoby ich wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych. Wytwory uczniowskie wypracowane w trakcie zajęć w środowisku szkolnym.
Termin: 11 października, godz. 8.45–13.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/5.