Konferencja: Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej

305

Zapraszamy do udziału w konferencji online „Poza schematami w uczeniu i w szkolnych relacjach. Design thinking i ocenianie zachowania w edukacji zdalnej”, współorganizowanej z Fundacją Szkoła z Klasą. W pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane innowacyjne metody nauczania oraz oferta Fundacji Szkoła z Klasą. W części warsztatowej uczestnikom zostanie przybliżona metoda Design Thinking, jej etapy oraz kompetencje, które dzięki niej można rozwijać u uczniów. Następnie przybliżony zostanie proces budowania oceny pracy ucznia w edukacji zdalnej.

Program konferencji:

16.00–16.30 – Wykład Innowacyjne metody nauczania, prezentacja oferty Fundacji Szkoła z Klasą, Agata Łuczyńska, Michał Szeląg

16.30–18.00 – Warsztat Design Thinking w edukacji, Joanna Stompel

18.00–19.00 – Warsztat Ocenianie w zdalnej, Anna Wójcik-Jachowicz , Kamil Paździor

Zakres tematyczny: Innowacyjne metody nauczania. Metoda Design Thinking w nauczaniu online. Etapy metody Design Thinking. Ocenianie zdalne. Proces budowy oceny ucznia w edukacji online.

Termin: 10 grudnia, godz. 16.00–19.00
Prelegenci: Agata Łuczyńska, Michał Szeląg, Anna Wójcik-Jachowicz, Kamil Paździor
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/25.

Informacje o prelegentach

Agata Łuczyńska – współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Od 2009 r. wprowadza do szkół nowe trendy i innowacyjne metody nauczania. Promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, społecznego zaangażowania i rozwiązywania problemów. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się i wpływ nowych mediów na edukację. Trenerka, autorka programów szkoleń i publikacji. Współautorka koncepcji wielu znanych programów edukacyjnych. Wielokrotnie odznaczana za swoją działalność na rzecz innowacyjnej edukacji (Digital Shaper 2018 w kategorii edukacja, w 2017 r. została wpisana na listę 100 Szerokiego Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, a w 2014 r. znalazła się na liście New Europe 100). Pasjonuje się językami. Cały rok jeździ do pracy rowerem, w wolnych chwilach wyrusza w podróże z namiotem.

Michał Szeląg – dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą, koordynator programów edukacyjnych polskich i międzynarodowych, m.in. Szkoła z Klasą i Wartość dodana. Autor materiałów edukacyjnych i koncepcji programów kierowanych do nauczycieli wszystkich poziomów. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, z zapałem projektuje i prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych. Współtworzy strategię komunikacyjną FSZK. Odpowiada za organizację Ogólnopolskich Festiwali Szkoły z Klasą oraz konferencji, szkoleń i warsztatów. Wierzy w skuteczność metody design thinking, która w centrum stawia potrzeby odbiorców. Z wykształcenia marketingowiec, interesuje się reklamą, szczególnie społeczną, mediami i polityką. Wielki fan idei DIY (ang. do it yourself), w wolnych chwilach majsterkuje, gotuje i jeździ na rowerze.

Joanna Stompel – trenerka kompetencji cyfrowych, coach kariery. Trenerka w projekcie Asy Internetu Fundacji Szkoła z Klasą i Google. Facylitatorka metody CSI:Lab opartej na design thinking w programie Projektanci Innowacji PFR i Grow with Google. Na co dzień pracuje w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego, wspierając studentów w rozwoju zawodowym. Entuzjastka podejścia design thinking we wszystkich możliwych obszarach

Anna Wójcik-Jachowicz – absolwentka polonistyki oraz filozofii i etyki na Uniwersytecie Śląskim. Trenerka, tutorka (Collegium Wratislaviense). Uczy języka polskiego, jest egzaminatorką OKE. Ma doświadczenie w realizacji międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych mediów i technologii. Współpracuje z Fundacją Szkoła z Klasą jako mentorka kursów e-learningowych (wcześniej w projektach Aktywna Edukacja i Włącz się! Młodzi i media), prowadzi warsztaty dla nauczycieli, tworzyła i koordynowała lokalną sieć edukacji medialnej. Wdraża nauczanie mieszane (blended learning) – w klasie i z wykorzystaniem internetu. Ceni autonomię, ale i odpowiedzialność w pracy – dba o to, aby uczniowie widzieli sens uczenia się, podejmowania wyzwań i dążyli do mistrzostwa w zakresie bycia lepszymi od siebie samych, a nie od siebie nawzajem.

Kamil Paździor – nauczyciel licealny (historia, WOS) z doświadczeniem w niemal wszystkich typach szkół. Moderator Szkoły z Klasą 2.0, trener Google Suite i programu Asy Internetu, autor scenariuszy edukacyjnych. Nauczyciel „unplugged” wsłuchujący się w człowieka-ucznia. Uważa, że podobnie jak w prehistorii również dziś narzędzia (TIK) dają nam szansę przejścia z epoki myśliwsko-zbierackiej (internet) do twórczej cywilizacji.