Wychowanie do wartości w szkole. Wychowanie patriotyczne

995

Szanowni Państwo, zapraszamy na konferencję „Wychowanie do wartości w szkole. Wychowanie patriotyczne”, która odbędzie się 18 kwietnia, w godz. 13.00–17.00, w sali konferencyjnej ZCDN-u w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68.

Program konferencji:  Wychowanie do wartości w szkole.
Wychowane patriotyczne

13.00–13.15 Otwarcie konferencji – Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia  Nauczycieli

13.15–14.15 Jak można uczyć o Niepodległości? – Grzegorz Czapski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie

14.15–15.00 Lekcje historii w terenie, czyli o patriotyzmie lokalnym w praktyce – dr Zofia Fenrych, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie

15.00–15.15  Przerwa kawowa

15.15–16.00 Wychowanie do wartości – dobre praktyki – Anna Kowalczyk, ZCDN

16.00–16.45  Cudze chwalicie – swego nie znacie, propozycja form edukacji patriotycznej w szkole – Agnieszka Czachorowska, ZCDN

16.45–17.00   Podsumowanie konferencji

Koordynator: Mirosław Krężel

Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala konferencyjna)
Termin: 18 kwietnia, godz. 13.00–17.00
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: VI/2.