Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela

307

Warsztaty rozpoczną się interaktywnym wykładem wprowadzającym – nakierowanym na znaczenie metod aktywizujących w motywowaniu uczniów do nauki i osiągania przez nich wiedzy, umiejętności przedmiotowych i kompetencji kluczowych. Przedstawiona zostanie także systematyka metod aktywizujących i zasady ich stosowania. Następnie uczestnicy przećwiczą wybrane metody i techniki aktywizujące (praca w grupach).

Warsztat: Metody i techniki aktywizujące w pracy nauczyciela
Zakres: Metody integrujące zespół klasowy. Metody wprowadzania nowych pojęć i nazw. Techniki pracy z materiałami źródłowymi. Metody twórczego rozwiązywania problemów. Metoda projektu edukacyjnego. Gry dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych.
Termin: 13 lutego, godz. 10.30–14.15
Prowadzący: Zdzisław Nowak
Miejsce:
Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/H/10.