Podstawa programowa nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej

542

Nowa podstawa programowa wprowadziła konieczność wykonywania doświadczeń chemicznych przez uczniów. Od nauczycieli oczekuje się ponadto kształcenia rozumowania naukowego, czyli wykonywania badań naukowych i analizowania tekstów popularnonaukowych.
Podczas zajęć zostaną omówione zapisy nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na owe treści. W kolejnym etapie zajęć przedstawione zostaną metody osiągania celów i wymagań szczegółowych dotyczących realizacji nowej podstawy programowej. Ostatnia część zajęć poświęcona będzie problemowi realizacji eksperymentu laboratoryjnego podczas zajęć lekcyjnych.

Szkolenie: Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej
Zakres: Cele kształcenia i treści nauczania w szkołach ponadpodstawowych w nowej podstawie programowej przedmiotu chemia. Zalecane warunki i sposoby realizacji. Minimalny zestaw doświadczeń. Podręczniki w ofercie wydawnictw szkolnych.
Termin: 27 kwietnia 2019, godz. 09.00–13.00
Prowadząca: Halina Szczepaniec
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 217
Szkolenie bezpłatne 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/E/27.
Bezpośredni link do szkolenia: Przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej