Nowoczesne metody przyswajania słownictwa w nauce języków obcych

483

W pierwszej części warsztatów uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat sposobów nauczania słownictwa, metod i technik pracy pomocnych w przyswajaniu i zapamiętywaniu. W drugiej części omówiona zostanie metoda iM-Words i jej zastosowanie w edukacji. Zajęcia odbędą się w ramach cyklu szkoleń dotyczących metodyki nauczania języka obcego.

Warsztaty: Nowoczesne metody nauki słownictwa z języków obcych: obrazowanie słów
Zakres: Sposoby nauczania słownictwa na lekcjach języków obcych. Metody i techniki pracy pomocne w przyswajaniu i zapamiętywaniu słownictwa. Metoda iM-Words i jej zastosowanie w edukacji. Wykorzystanie metody „obrazowania słów” w pracy nauczyciela.
Termin: 9 grudnia, godz. 15.00–18.00
Prowadzący: Beata Pełech, Piotr Kozłowski
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/22.