Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych

855

Zapraszamy na szkolenie „Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych”, które odbędzie się 1 marca, w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli i nauczycielek wszystkich poziomów nauczania, szczególnie wychowawców oraz pedagogów szkolnych. Podczas zajęć omówione zostaną obowiązki spoczywające na nauczycielu z mocy prawa oraz procedury wewnętrzne obowiązujące w placówce oświatowej.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej w sytuacjach kryzysowych, trudnych, dotyczących relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, uczeń – uczeń.
Szkolenie poprowadzi Bartłomiej Mużyło – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Uczestniczył w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ds. Państwowych Egzaminów Prawniczych i Licencji Prawniczych. Jego zainteresowania zawodowe to prawo cywilne, gospodarcze, prawo pracy, prawo karne oraz prawo oświatowe. Brał udział w medialnych procesach związanych ze szczecińską oświatą. Na co dzień współpracuje z Zachodniopomorskim Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Szkolenie: Prawna odpowiedzialność nauczyciela w sytuacjach kryzysowych
Prowadzący: Bartłomiej Mużyło
Termin:
1 marca, godz. 15.00–19.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119
Odpłatność: 50 zł

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/A/27.