Retoryka z elementami wiązek zadań na lekcjach języka polskiego

762

Zajęcia podzielono na dwa etapy: w części teoretycznej (wykładowej) uczestnicy zdefiniują pojęcie retoryki, rodzaje mów, akapitów, środków i chwytów erystycznych. W części praktycznej (warsztatowej) w grupach przeanalizowane zostaną przykładowe przemówienia pod względem obecności zabiegów retorycznych oraz będą formułowane tezy, argumenty i wnioski.

Szkolenie: Retoryka na języku polskim w szkole podstawowej z elementami wiązek zadań
Zakres:
Pojęcie retoryki. Kłopoty z komunikacją i porozumieniem. Rodzaje mów, sposoby ich układania. Cywilizacja oralna, pisma i medialna. Popularne chwyty erystyczne. Budowa argumentacji i rodzaje akapitów. Ćwiczenia w analizowaniu przemówień
Termin: 28 stycznia, godz. 10.00–14.00
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/D/13.