Różne sposoby mnożenia

403

Szkolenie rozpocznie się krótkim wykładem na bazie prezentacji. Następnie, podczas dyskusji, uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego tradycyjne metody mnożenia utrudniają w dzisiejszych czasach motywację uczniów do pracy? Następnie, w grupach, uczestnicy przećwiczą zaprezentowane sposoby mnożenia. Na koniec nauczyciele spróbują poszukać plusów i minusów każdego z zaprezentowanych sposobów mnożenia.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/24.