Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – koncepcja, standardy

934

W pierwszej części warsztatów zaprezentowana zostanie koncepcja oraz idea Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Część druga będzie poświęcona przedstawieniu dokumentacji związanej z programem oraz realizacji zadań (ćwiczenia warsztatowe). Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Warsztaty: Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy
Zakres: Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Etapy tworzenia szkoły i przedszkola w oparciu o indywidualne plany działań. Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – od diagnozy do ewaluacji. Obowiązująca dokumentacja. Sposoby i warunki ubiegania się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy SziPPZ. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym. Przykłady dobrych praktyk.
Termin: 16 października, godz. 15.00–19.00
Prowadząca: Małgorzata Majewska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 120
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/I/3.