Tangram to nie tylko układanka

580

Zachęcamy nauczycieli matematyki klas 4–8 do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tangram to nie tylko układanka”, które odbędzie się 8 czerwca, w godzinach 16.30–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki w szkole podstawowej, Anna Bazyluk.

W pierwszej części spotkania uczestnicy poznają budowę tradycyjnego tangramu. Następnie wykorzystane zostaną jego elementy do budowania pewnych figur. Po tej rozgrzewce uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania tanów na lekcjach matematyki do badania własności różnych figur. Poruszone zostaną zagadnienia pól figur, ich własności i proporcji.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się na szkolenie za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/23.