TIK w nauczaniu języka polskiego oraz innych przedmiotów

667

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „TIK w nauczaniu języka polskiego oraz innych przedmiotów” prowadzoną przez nauczycielkę konsultantkę ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych, Annę Kondracką-Zielińską.

Podczas prezentacji zostaną omówione modele efektywnego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, również na odległość. Materiał zawiera wskazówki, jak uczyć cyfrowych tubylców, oraz przedstawia modele cyfrowej dydaktyki.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z prowadzącą: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi pozostałymi materiałami online, dostępnymi w zakładce: Edukacja na odległość.

Osoby chcące pogłębić wiedzę na temat zagadnień poruszanych w prezentacji zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym przygotowanym przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN. Część z rekomendowanych pozycji dostępna jest online (IBUK Libra).